Portal Biznes Alert informuje, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. uruchomiły postępowania publiczne sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi DSR (Demand Side Response). Artykuł został opatrzony komentarzem Grzegorza Nowaczewskiego, prezesa Virtual Power Plant. 

Termin składania ofert w postępowaniach upływa 6.04.2018 roku. Na przełomie lutego i marca PSE S.A. zorganizują spotkanie informacyjne, na którym zaprezentowane zostaną Interwencyjne Programy DSR: Gwarantowany i Bieżący oraz zasady udziału w przetargu. Podczas tego spotkania szczegółowo zostaną omówione wszystkie zmiany zasad przyjętych w nowym postępowaniu przetargowym.

Więcej w artykule Kto uratuje Polaków przed blackoutem. Przetarg PSE na DSR opublikowanym na portalu Biznes Alert.

Więcej o DSR

Fot. Pixabay