Kontakt.

ENERGIA. EFEKTYWNOŚĆ. ELASTYCZNOŚĆ. KOMFORT.

POWER2030 Sp. z o.o.

Equator
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

biuro@power2030.pl

www.power2030.pl

www.facebook.com/power2030pl

KRS: 0000719966 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN

NIP: 5213814657

Grupa VPPlant / Virtual Power Plant Sp. z o.o.

ul. Dubois 114/116 lok. 2.30.
93-465 Łódź

Biuro w Warszawie:
Equator
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

biuro@vpplant.pl

www.vpplant.pl

www.facebook.com/VirtualPowerPlant

KRS: 0000 452175 w Sądzie Rejonowym dla miasta Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 47 500,00 PLN

NIP: 9471981858

Masz pytanie?

10 + 5 =