Innowacje.

ENERGIA. EFEKTYWNOŚĆ. ELASTYCZNOŚĆ. KOMFORT.

Pod pojęciem tzw. inteligentnych budynków (Building Management System / BMS) przyjmuje się systemy elektroniczne odpowiadające za zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu dla użytkowników nowoczesnych budynków. Cechą wspólną systemów przeciwpożarowych, sterowania windami, kontroli dostępu, wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji (Heating Ventilation Airconditioning / HVAC) jest zależność od algorytmów zapisanych w komputerach odpowiednich systemów.

Z jednej strony, nawet z najwyższą starannością implementowane wyżej wymienione algorytmy z definicji nie są doskonałe, a z drugiej – z założenia przypisuje się logice zapisanej w automatyce budynkowej rolę bardziej pomocniczą wobec specjalistów – techników facility management (FM). Z dekady na dekadę rośnie złożoność automatyki implementowanej na budynkach oraz zakres obowiązków po stronie firm świadczących usługi FM. Jednocześnie ten segment usług poddawany jest silnej presji konkurencyjności cenowej, co przekłada się na presję w kierunku podnoszenia efektywności lub automatyzacji obsługi technicznej budynków.

Branża energetyczna przechodzi wielowymiarową transformację wynikającą z polityki klimatycznej, rosnącego udziału wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz presji na tworzenie pakietu nowych usług. Jeden z wiodących obszarów innowacyjności dotyka fundamentalnych zmian w uelastycznieniu oraz automatyzacji zużycia energii. Dzieje się to w sprzężeniu z wcześniej pomijanymi warunkami takimi jak dostępność i zmienność kosztów dostarczania energii elektrycznej w krótkich przedziałach czasu oraz w mocno zróżnicowanej infrastrukturze sieci dystrybucji energii.

Power2030 jest usługą podnoszącą efektywność obsługi technicznej budynków dzięki innowacyjnym narzędziom ułatwiającym pracę inżynierów FM. Power2030 buduje wyjątkową perspektywę w relacji do przedsiębiorstw energetycznych – programuje platformę bazującą na podziale korzyści wynikających z podnoszenia efektywności energetycznej.

Sukces w konkursie Startupy w Pałacu

Pomysł Virtual Power Plant został już doceniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a ostatnio również przez Prezydenta RP podczas spotkania Startupy w Pałacu. Virtual Power Plant jest jedną z 10 spółek wyróżnionych przez Prezydenta i zaproszonych na pokład prezydenckiego samolotu lecącego na kolejne zagraniczne misje gospodarcze. Dzięki temu startup będzie mógł się pokazać również na zagranicznych rynkach.

Masz pytanie?

7 + 3 =