Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. uruchomiły stronę dedykowaną programom DSR (Demand Side Response). Pod adresem dsr.pse.pl znajduje się kompendium wiedzy o DSR w Polsce. 

Czym jest Demand Side Response? Według definicji PSE: „Usługa DSR to dobrowolne i czasowe obniżenie przez odbiorców zużycia energii elektrycznej lub przesuniecie w czasie jej poboru na polecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (czyli operatora systemu przesyłowego) w zamian za oczekiwane wynagrodzenie. DSR przyczynia się do zachowania stabilności w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE) w przypadku  wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej, w szczególności w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.”

Na stronie można m.in. dowiedzieć się:

  • dlaczego czasowe obniżanie zużycia energii elektrycznej jest ważne
  • jakie są korzyści z przystąpienia do DSR
  • kto może przystąpić do DSR
  • jak przystąpić do DSR
  • jakie jest wynagrodzenie za udział w DSR
  • jakie proramy DSR oferuje PSE

Ciekawym uzupełnieniem są sekcja: Q&A oraz słownika najważniejszych pojęć.

Zapraszamy do odwiedzania strony Programy DSR.

Enabler DSR

Przypominamy, że VPPlant opracowała w ramach projektu badawczo-rozwojowego Enabler DSR, który jest podstawą usług dostosowujących zużycie energii elektrycznej i cieplnej w budynkach wielkokubaturowych do ich zmiennego obciążenia przy jednoczesnym zachowaniu komfortu dla użytkowników. Korzyścią dla klientów są oszczędności w wydatkach na energię elektryczną i cieplną, a w niedalekiej przyszłości również przychody ze świadczenia usług wobec rynku energii przez aktywnych odbiorców energii. Enabler DSR przygotowuje budynki do udziału w programach Demand Side Response.